Land

Ekstremvær og større krav til sikker strømforsyning er med å gjøre reservekraft og nødstrøm mer utbredt. MTEE-N har lang erfaring med å prosjektere, produsere, montere og følge opp kritiske kraftinstallasjoner, innenfor krevende rammer. Du skal kunne sove godt om natten, når vi har gjort jobben vår.

Nødstrøm. Nødstrøm er et begrep som omhandler situasjoner hvor bortfall av strømtilførsel vil utgjøre en fare for liv og helse. Her gjelder også strenge presiserte krav for blant annet minimumstid for strømleveranse etter oppstart av aggregat.


Reservekraft. Reservekraft brukes som alternativ forsyning av strøm til industriell produksjon, søppelhåndtering, belysning og strømtilførsel til konserter og idrettsarrangement osv.

Dette bør du tenke på når du skal anskaffe nødstrømaggregat:

  • Inn- og utluft behov
  • Strålingsvarme til omgivelsene
  • Diesel tilførsel, hvor stor kapasitet, antall tanker, nedgravde tanker, innendørs tanker
  • Lydkrav

Dette tilbyr vi

ÅPNE AGGREGATER

er basisproduktet, 700-3300kVA aggregat bestående av motor og generator på felles bunnramme, viftedreven radiator i front, batterier, løst levert diesel tank eller rammetank med oppsamlingskar for hele rammetankens volum, kontroller for avlesning og kontroll.


AGGREGATER I KONTAINERE

Åpne aggregat montert i kontainere tilpasset kundens behov for størrelse og utrustning. Komplette eksossystemer og inn-/utluftsspjeld.