Økt satsning på gassmotormarkedet Mitsubishi kjøper Gas & Diesel Power AS


Spikkestad 13 november 2015

Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. styrker nå sin posisjon i markedet for industri og marine gass motorer med oppkjøpet av Gas & Diesel Power AS. Med dette oppkjøpet ønsker Mitsubishi å ekspandere innenfor dette forretningsområdet ved å etablere prosjektering senter for gass marinisering. Gas & Diesel Power vil delta i videre utvikling av produktene og vårt salgs og service nettverk.

Dagens markedssituasjon utfordrer den maritime industrien til å tenke nytt med hensyn til tradisjonelle fremdrifts løsninger. Med konkurransedyktig prising av LNG og bedre tilgjengelighet kan dette drivstoffet redusere dagens forurensning av miljøet betydelig. Spesielt utslipp av NOx og partikler reduseres betydelig. Konseptet med integrasjonene mellom MHI og G&DP er å akselerere utviklingene av gassmotorer ved å utnytte G&DP sin kunnskap og ekspertise med gass marinisering og ekspandere salget av standard gassmotorer innen Europa, Midt Østen og Afrika. Gas & Diesel Power vil samtidig fortsette å betjene det Norske markedet med gass og dieselmotorer på samme måte som tidligere.

Om Gas & Diesel Power AS

Gas & Diesel Power har vært Mitsubishi sin trofaste partner siden 1985. De er en pioner innen bruk av gass motorer til maritime formål. Siden 1999 har Gas & Diesel Power samarbeid med Mitsubishi med gassmotorer. Dette resulterte i verdens første kommersielle fartøy drevet med naturgass. M/F Glutra ble utstyrt med fire Mitsubishi GS12R-MPTK gassmotor drevne generatorsett for elektrisk fremdrift. Disse motorene har i dag nesten totalt 200 000 driftstimer i løpet av 16 år. Etter dette innovative prosjektet har en rekke tilsvarende prosjekter blitt levert. I dag er det installert Mitsubishi gassmotorer aggregater fra Gas & Diesel Power for elektrisk fremdrift i 15 fartøyer. Som en solid partner har Gas & Diesel Power laget skreddersydde løsninger for marine, industri og offshore markedet.

Om Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe BV.

Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. leverer diesel og gassmotor løsninger samt generatorsett for marine, industri, anlegg, landbruk, og integrerte kraftstasjon løsninger. MTEE opererer i Europa, Russland, Midt Østen og Afrika. Selskapet er helt eiet datterselskap av Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) i Japan, lokalisert i Almere, Nederland.

Kontakt informasjon:

Anneka Hooijsma Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.

Marketing Coordinator Damsluisweg 2 | 1332 EC Almere | The Netherlands

Engine Sales Department phone +31 36 538 8597 www.mtee.eu

Email: ahooijsma@mtee.eu