Sevan Voyageur - Det største vi har gjort (så langt)


Få steder stiller strengere krav til sikker og robust strømforsyning enn offshore. Sevan Voyageur er den største av flere installasjoner Gas & Diesel Power har levert til Sevan Marine.

Sevan Voyageur er en FPSO-rigg (Floating Production, Storage Offloading), et flytende oljeproduksjonsanlegg i Nordsjøen. Anlegget er 66 meter langt og har en diameter ved vannlinjen på 60 meter. Det kan bo opp til 54 mennesker ombord. Produksjonskapasiteten er på 10 000-200 000 tønner, med en lagringskapasitet på 300 000 tønner.

Offshore handler om liv og helse til menneskene ombord og å sikre store kommersielle verdier i produksjonen. Gas & Diesel Power står for deler av strømforsyningen, samt nødstrømsløsningen.

Minimere risiko og sikre lønnsomhet

Leveransen til Sevan Voyageur består av to dieseldrevne servicegeneratorer, som hver har en effekt på 1750 kWe ved 750 omdreininger (rpm). Det lave turtallet gir en noe høyere investeringskostnad, men lavere driftskostnader og lengere levetid.

I tillegg til servicegeneratorene leverte vi opprinnelig et nødaggregat på 1400 kWe og en containermodul med et nødaggregat på 900 kWe. Senere har vi supplert med en containermodul til, et nødaggregat på 1000 kWe.

Et utviklende samarbeid

Samabeidet mellom Sevan Marine og Gas & Diesel Power startet med et lite nødstrømsaggregat til den første FPSO'en Sevan bygde. For å gjennomføre leveransen til Sevan Voyageur måtte vi bygge ut vår egen produksjon, blant annet utvide krankapasiteten.

Vi liker at kunder utfordrer oss. Erfaringen er at alt fungerer som bestilt, og at vi leverer på krav om kvalitet, dokumentasjon og oppetid.