Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. fullfører oppkjøpet av Gas & Diesel Power AS


11 mai 2016 – Almere, Nederland


Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. (MTEE) kunngjør at deres kjøp av det norske selskapet Gas & Diesel Power AS (G&DP) er fullført. Den11 mai 2016 overføres styringen av selskapet til MTEE. Det nye navnet til G&DP vil være Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V., Norwegian Branch Office, Marine and Power Solutions.


I november annonserte MTEE at det var enighet vedrørende oppkjøpet av G&DP. Formålet med integreringen av G&DP og MTEE er å akselerere utviklingen av gassmotorer gjennom økt utnyttelse av deres kunnskap og erfaring med gassmotorer til marine, samt øke salget av standard gassmotorer i EMEA regionen.


Gass som drivstoff er av økende betydning for den maritime næringen for å bidra til å redusere miljøpåvirkningen. MTEE har en sterk markedsposisjon med spesialisert ingeniørkompetanse både hjemme og utenlands, samt et omfattende salgsnettverk i EMEA regionen. Denne posisjonen blir ytterligere styrket av at G&DP blir en del av laget. Som pioner i bruk av gassmotorer for marine applikasjon siden 1999 og 15 skip i drift med gass generatorsett under G&DP's tilsyn, er de en sterk aktør i den maritime industrien med gass. Anskaffelsen er basert på MTEE's strategi om å utnytte skiftet i fokus på drivstoff i den maritime bransjen, og bli en markedsleder for 4-takts gass drevne motorer i EMEA regionen og videre ut i verden.


"Vi trenger å redefinere de tradisjonelle fremdriftssystemene for å møte stadig mer komplekse krav" sier MTEE General Manager Rob Schellekens. " Denne sammenslåingen er et resultat av disse kravene i markedet. Vi tror at naturgass er fremtiden for den maritime industrien og vi ønsker å fortsette å bidra til den utviklingen." sier Schellekens. "Denne fusjonen vil posisjonere MTEE som en av markedslederne i markedet og blir positiv for både våre kunder og ansatte."


Om Gas & Diesel Power AS
G&DP utvikler og produserer gass- og dieselgeneratorsett for marine og landbasert kraft produksjon, i tillegg til motorer for marine fremdrift. Vi har, siden 1985, levert kraft overalt – om bord på skip, offshore, for industri formål, som nødstrøm og reservekraft.
Om Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.


MTEE tilbyr diesel og gassmotor løsninger, generatorsett for marine, industri, bygg og anlegg, landbruk og kraftinstallasjoner. MTEE holder til i Europa, Russland, Midtøsten og Afrika. Selskapet er et fullverdig datterselskap av Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) i Japan, beliggende i Almere, Nederland.


Vennligst ta kontakt for mer informasjon: 
Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.                               Anneka Hooijsma                                                                         Marketing Coordinator                                                                               Damsluisweg 2 | 1332 EC Almere |The Netherlands                     Engine Sales Department                                                                           Phone +31 36 538 8597

Anneka Hooijsma Email: ahooijsma@mtee.eu