M/F Glutra - Skipshistorie på naturgass


Her er historien om verdens første kommersielle fartøy med ren LNG-drift, M/F Glutra. Gas & Diesel Power lagde gassaggregatene som driver det elektriske fremdriftssystemet.

Tidlig i 1998 gikk rederen Møre og Romsdals Fylkesbåter (nå Fjord1) ut i markedet, for å høre om noen kunne levere en gassdrevet maskineri til en ny bilferge til dem. De ønsket å minimere sine utslipp av NOx for å redusere lokal miljøforurensning.

Skjær i sjøen

I utgangspunktet svarte mange at de ville levere, med det var ikke så lett. Nærmere undersøkelser viste at ingen hadde gjort det før. Teknologien fantes ikke. Utfordringen skapte stort engasjement i Gas & Diesel Power.

Ved årsskiftet 1998/99 gjennomførte vi en test i samarbeid med en ingeniør hos Mitsubishi i Nederland. Testresultatet bekreftet at løsningen vi hadde utarbeidet fungerte. Vi inngikk kontrakt med verftet Aker Langsten AS våren 1999.

Pionerarbeid

Våre ingeniører bygde aggregater og styringssystemer til M/F Glutra. Den største tekniske utfordringen lå i få ned responstiden, det vil si å få gassmotoren til å reagere raskt og kraftig nok ved manøvrering.

Siden teknologien var ny fantes det heller ikke regelverk og rutiner. Det ble utviklet parallelt hos Sjøfartsdirektoratet og Det Norske Veritas.

Høsten 1999 overleverte vi fire gassaggregater à 650 kWe til verftet. Fergen var klar til drift januar 2000.

Suksessen fortsetter

Ved lansering i februar 2000 gikk M/F Glutra i normal trafikk i Moldefjorden med en kapasitet på 86 biler og 300 passasjerer. Senere har fergen gått flere ruter og ble i 2011 forlenget, med en kapasistet på 124 biler. De originale gassaggregatene fra Gas & Diesel Power er fortsatt i drift.

Etter M/F Glutra har Gas & Diesel Power levert en rekke vellykkede LNG-prosjekter,15 fartøyer med 42gassmotorer er nå i drift.

En ny standard

Siden starten har M/F Glutra blitt besøkt av mange ingeniører fra hele verden, og satt standarden for gasselektrisk fremdrift til sjøs.

Nå er den teknologiske utfordringen løst. Videre vekst innen gassmotorer ligger i å la markedet bestemme prisen på LNG. Det vil øke tilgjengelighet, lønnsomhet og etterspørsel. I stor skala vil det kunne gi en betydelig redusert belastning på miljøet, i form av langt mindre utslipp av NOx og skadelige partikler.