Levering av nye nødstrømsaggregater Oslo Universitetssykehus Ullevål.


I november 2016 inngikk vi kontrakt på levering av 4 stk. nødstrømsaggregater i 40 ft containere. Levering 2017. 

Kontrakten gjelder levering av:

- Aggregat 2275 kVA, 1820 kW Prime Power (komplett sammensatt utstyrsenhet av dieselmotor, generator, radiator og generatorbryter) 

- Startbatterier

- Kjøle/-ventilasjonssystem

- Støyisolering, spjeld og lydbafler

- Eksosanlegg med pipe

- Kontroll og styringssystem

- Hjelpekraftanlegg

- Drivstofftank

- Komplett drivstoffsystem for 4 tanker og 4 aggregater


Prosjektleder: Allan Harming, ah@mtee.no

Teknisk Sjef: Thomas Dalen, td@mtee.no

Design/Dokumentasjon: Ingunn B. Løvåsdal, il@mtee.no