Leveranse til Statnett 2015 og 2016


Gas og Diesel Power AS vant sommeren 2014 kontrakt med Statnett for leveranse av 8 nødstrømsaggregater, med opsjon for ytterligere 7. Denne opsjonen har blitt innløst iløpet av våren 2015.

Aggregatene befinner seg over hele Norge, fra Balsfjord i Troms til Oslo i sør. Aggregatleveransen har bestått av komplett montasje av aggregater mellom 165-650kVA, eksossystem, ventilasjonssystem, drivstoffsystemer, SAT(sight acceptance test), oppstart og opplæring. Av de 15 leverte nødstrømssystemene var 3 komplette nødstrømskontainere designet og prosjektert av G&DP. Disse er fult isolert med varmeovn, dieseltanker, ventilasjonsspjeld, og eksosystemer. På utsiden er de kledd med tradisjonell kledning og saltak.

Våre avdelinger kan fortelle om et godt fleksibelt samarbeid med Statnetts avdelinger gjennom hele prosessen, og vi ser frem til å få mulighet til å jobbe videre sammen om sjansen skulle by seg i fremtiden.