Leveranse til "Martin Linge" plattformens kontrollrom på land.


I 2014 skrev vi kontrakt på levering av 1 stk. nødstrømsaggregat på 1100 kVA til Martin Linge plattformens nye kontrollrom på land, og 1 stk. nødstrømsaggregat på 440 kVA. Nødstrømsaggregatene ble vellykket startet opp i 2015/2016.

Vi har også levert en avbruddsfri tilbakekobling mot to redundante forsyninger. I tillegg til å kjøre last test mot nett.

Hentet fra Total E&P Norge sine hjemmesider:

"En helt ny driftsmodell

For første gang på norsk sokkel plasseres en plattforms hovedkontrollrom på land. Martin Linge-plattformens kontrollrom er en integrert del av Onshore Operations Centre i Stavanger.

Plattform styrt fra land

– I operasjonssenteret har vi bore- og logistikkpersonell. Planlegging, forberedelser og monitorering foregår også her. I tillegg har vi ulike samhandlingsrom og kontorer. Gjennom å optimalisere kommunikasjonen mellom onshore og offshore sikrer vi bedre interaksjon, mer effektive beslutningsprosesser og svært god oversikt over de pågående operasjonene, sier Ole Bengt Hegreberg, sjef for forberedelser og oppstart i Martin Linge-prosjektet. 

Connecting the dots

En avgjørende faktor for å bygge bro mellom offshore og land, er høyspenningskabelen som går fra kraftstasjonen på Kollsnes og ut til Martin Linge-feltet. Les mer om kabelen og strøm fra land her (link). I tillegg til strømledere inneholder kabelen også fiberoptikk. Fiberoptikken muliggjør samarbeid i sanntid mellom land og offshore samt monitorering og fjernstyring av operasjonene.

– Noe av det som gjør dette prosjektet så spesielt er måten vi kombinerer velkjent teknologi med ny teknologi for å optimalisere. Etter min mening ligger den største innovasjonen i at prosjektet er preget av en helhetlig tilnærming fremfor flere isolerte teknologivalg, sier Hegreberg."