Mitsubishi fullfører aggregatparken på Ullevål

Mitsubishi fullfører aggregatparken på Ullevål

4 nye generatorsett fra Mitsubishi har erstattet de eksisterende generatorsettene til Ullevål Sykehus. Bygningsmassen og infrastrukturen på Ullevål er kompleks og takket være en grundig risikoanalyse, godt samarbeid med sykehuset samt leverandør av lastbank, trafoer og tavler har leveransen blitt ett viktig bidrag til å sikre livsviktig drift for brukerne av sykehuset.

Hvert generatorsett veier 32 tonn(uten diesel) og yter 2275kVA 690V har en egen dobbeltvegget tank innebygget i rammen på kontaineren som rommer 16.000L diesel. Lydfeller på utluft og eksterne radiatorer plassert på kontainertak sikrer at lydnivåene holder seg under 80db@1m. 

Mitsubishi har også ansvaret for Service og vedlikehold på generatorsettene, og holder månedlig tester  på disse og andre generatorsett for sykehuset.

Les mer...

Levering av nye nødstrømsaggregater Oslo Universitetssykehus Ullevål.

Levering av nye nødstrømsaggregater Oslo Universitetssykehus Ullevål.

I november 2016 inngikk vi kontrakt på levering av 4 stk. nødstrømsaggregater i 40 ft containere. Levering 2017. 

Kontrakten gjelder levering av:

- Aggregat 2275 kVA, 1820 kW Prime Power (komplett sammensatt utstyrsenhet av dieselmotor, generator, radiator og generatorbryter) 

- Startbatterier

- Kjøle/-ventilasjonssystem

- Støyisolering, spjeld og lydbafler

- Eksosanlegg med pipe

- Kontroll og styringssystem

- Hjelpekraftanlegg

- Drivstofftank

- Komplett drivstoffsystem for 4 tanker og 4 aggregater


Prosjektleder: Allan Harming, ah@mtee.no

Teknisk Sjef: Thomas Dalen, td@mtee.no

Design/Dokumentasjon: Ingunn B. Løvåsdal, il@mtee.no


Les mer...

Leveranse til "Martin Linge" plattformens kontrollrom på land.

Leveranse til "Martin Linge" plattformens kontrollrom på land.

I 2014 skrev vi kontrakt på levering av 1 stk. nødstrømsaggregat på 1100 kVA til Martin Linge plattformens nye kontrollrom på land, og 1 stk. nødstrømsaggregat på 440 kVA. Nødstrømsaggregatene ble vellykket startet opp i 2015/2016.

Vi har også levert en avbruddsfri tilbakekobling mot to redundante forsyninger. I tillegg til å kjøre last test mot nett.

Hentet fra Total E&P Norge sine hjemmesider:

"En helt ny driftsmodell

For første gang på norsk sokkel plasseres en plattforms hovedkontrollrom på land. Martin Linge-plattformens kontrollrom er en integrert del av Onshore Operations Centre i Stavanger.

Plattform styrt fra land

– I operasjonssenteret har vi bore- og logistikkpersonell. Planlegging, forberedelser og monitorering foregår også her. I tillegg har vi ulike samhandlingsrom og kontorer. Gjennom å optimalisere kommunikasjonen mellom onshore og offshore sikrer vi bedre interaksjon, mer effektive beslutningsprosesser og svært god oversikt over de pågående operasjonene, sier Ole Bengt Hegreberg, sjef for forberedelser og oppstart i Martin Linge-prosjektet. 

Connecting the dots

En avgjørende faktor for å bygge bro mellom offshore og land, er høyspenningskabelen som går fra kraftstasjonen på Kollsnes og ut til Martin Linge-feltet. Les mer om kabelen og strøm fra land her (link). I tillegg til strømledere inneholder kabelen også fiberoptikk. Fiberoptikken muliggjør samarbeid i sanntid mellom land og offshore samt monitorering og fjernstyring av operasjonene.

– Noe av det som gjør dette prosjektet så spesielt er måten vi kombinerer velkjent teknologi med ny teknologi for å optimalisere. Etter min mening ligger den største innovasjonen i at prosjektet er preget av en helhetlig tilnærming fremfor flere isolerte teknologivalg, sier Hegreberg."

Les mer...

Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. fullfører oppkjøpet av Gas & Diesel Power AS

Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. fullfører oppkjøpet av Gas & Diesel Power AS

11 mai 2016 – Almere, Nederland


Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. (MTEE) kunngjør at deres kjøp av det norske selskapet Gas & Diesel Power AS (G&DP) er fullført. Den11 mai 2016 overføres styringen av selskapet til MTEE. Det nye navnet til G&DP vil være Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V., Norwegian Branch Office, Marine and Power Solutions.


I november annonserte MTEE at det var enighet vedrørende oppkjøpet av G&DP. Formålet med integreringen av G&DP og MTEE er å akselerere utviklingen av gassmotorer gjennom økt utnyttelse av deres kunnskap og erfaring med gassmotorer til marine, samt øke salget av standard gassmotorer i EMEA regionen.


Gass som drivstoff er av økende betydning for den maritime næringen for å bidra til å redusere miljøpåvirkningen. MTEE har en sterk markedsposisjon med spesialisert ingeniørkompetanse både hjemme og utenlands, samt et omfattende salgsnettverk i EMEA regionen. Denne posisjonen blir ytterligere styrket av at G&DP blir en del av laget. Som pioner i bruk av gassmotorer for marine applikasjon siden 1999 og 15 skip i drift med gass generatorsett under G&DP's tilsyn, er de en sterk aktør i den maritime industrien med gass. Anskaffelsen er basert på MTEE's strategi om å utnytte skiftet i fokus på drivstoff i den maritime bransjen, og bli en markedsleder for 4-takts gass drevne motorer i EMEA regionen og videre ut i verden.


"Vi trenger å redefinere de tradisjonelle fremdriftssystemene for å møte stadig mer komplekse krav" sier MTEE General Manager Rob Schellekens. " Denne sammenslåingen er et resultat av disse kravene i markedet. Vi tror at naturgass er fremtiden for den maritime industrien og vi ønsker å fortsette å bidra til den utviklingen." sier Schellekens. "Denne fusjonen vil posisjonere MTEE som en av markedslederne i markedet og blir positiv for både våre kunder og ansatte."


Om Gas & Diesel Power AS
G&DP utvikler og produserer gass- og dieselgeneratorsett for marine og landbasert kraft produksjon, i tillegg til motorer for marine fremdrift. Vi har, siden 1985, levert kraft overalt – om bord på skip, offshore, for industri formål, som nødstrøm og reservekraft.
Om Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.


MTEE tilbyr diesel og gassmotor løsninger, generatorsett for marine, industri, bygg og anlegg, landbruk og kraftinstallasjoner. MTEE holder til i Europa, Russland, Midtøsten og Afrika. Selskapet er et fullverdig datterselskap av Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) i Japan, beliggende i Almere, Nederland.


Vennligst ta kontakt for mer informasjon: 
Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.                               Anneka Hooijsma                                                                         Marketing Coordinator                                                                               Damsluisweg 2 | 1332 EC Almere |The Netherlands                     Engine Sales Department                                                                           Phone +31 36 538 8597

Anneka Hooijsma Email: ahooijsma@mtee.eu

Les mer...

Økt satsning på gassmotormarkedet Mitsubishi kjøper Gas & Diesel Power AS

Økt satsning på gassmotormarkedet Mitsubishi kjøper Gas & Diesel Power AS

Spikkestad 13 november 2015

Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. styrker nå sin posisjon i markedet for industri og marine gass motorer med oppkjøpet av Gas & Diesel Power AS. Med dette oppkjøpet ønsker Mitsubishi å ekspandere innenfor dette forretningsområdet ved å etablere prosjektering senter for gass marinisering. Gas & Diesel Power vil delta i videre utvikling av produktene og vårt salgs og service nettverk.

Dagens markedssituasjon utfordrer den maritime industrien til å tenke nytt med hensyn til tradisjonelle fremdrifts løsninger. Med konkurransedyktig prising av LNG og bedre tilgjengelighet kan dette drivstoffet redusere dagens forurensning av miljøet betydelig. Spesielt utslipp av NOx og partikler reduseres betydelig. Konseptet med integrasjonene mellom MHI og G&DP er å akselerere utviklingene av gassmotorer ved å utnytte G&DP sin kunnskap og ekspertise med gass marinisering og ekspandere salget av standard gassmotorer innen Europa, Midt Østen og Afrika. Gas & Diesel Power vil samtidig fortsette å betjene det Norske markedet med gass og dieselmotorer på samme måte som tidligere.

Om Gas & Diesel Power AS

Gas & Diesel Power har vært Mitsubishi sin trofaste partner siden 1985. De er en pioner innen bruk av gass motorer til maritime formål. Siden 1999 har Gas & Diesel Power samarbeid med Mitsubishi med gassmotorer. Dette resulterte i verdens første kommersielle fartøy drevet med naturgass. M/F Glutra ble utstyrt med fire Mitsubishi GS12R-MPTK gassmotor drevne generatorsett for elektrisk fremdrift. Disse motorene har i dag nesten totalt 200 000 driftstimer i løpet av 16 år. Etter dette innovative prosjektet har en rekke tilsvarende prosjekter blitt levert. I dag er det installert Mitsubishi gassmotorer aggregater fra Gas & Diesel Power for elektrisk fremdrift i 15 fartøyer. Som en solid partner har Gas & Diesel Power laget skreddersydde løsninger for marine, industri og offshore markedet.

Om Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe BV.

Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. leverer diesel og gassmotor løsninger samt generatorsett for marine, industri, anlegg, landbruk, og integrerte kraftstasjon løsninger. MTEE opererer i Europa, Russland, Midt Østen og Afrika. Selskapet er helt eiet datterselskap av Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) i Japan, lokalisert i Almere, Nederland.

Kontakt informasjon:

Anneka Hooijsma Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.

Marketing Coordinator Damsluisweg 2 | 1332 EC Almere | The Netherlands

Engine Sales Department phone +31 36 538 8597 www.mtee.eu

Email: ahooijsma@mtee.eu

Les mer...

Leveranse til Statnett 2015 og 2016

Leveranse til Statnett 2015 og 2016

Gas og Diesel Power AS vant sommeren 2014 kontrakt med Statnett for leveranse av 8 nødstrømsaggregater, med opsjon for ytterligere 7. Denne opsjonen har blitt innløst iløpet av våren 2015.

Aggregatene befinner seg over hele Norge, fra Balsfjord i Troms til Oslo i sør. Aggregatleveransen har bestått av komplett montasje av aggregater mellom 165-650kVA, eksossystem, ventilasjonssystem, drivstoffsystemer, SAT(sight acceptance test), oppstart og opplæring. Av de 15 leverte nødstrømssystemene var 3 komplette nødstrømskontainere designet og prosjektert av G&DP. Disse er fult isolert med varmeovn, dieseltanker, ventilasjonsspjeld, og eksosystemer. På utsiden er de kledd med tradisjonell kledning og saltak.

Våre avdelinger kan fortelle om et godt fleksibelt samarbeid med Statnetts avdelinger gjennom hele prosessen, og vi ser frem til å få mulighet til å jobbe videre sammen om sjansen skulle by seg i fremtiden.

Les mer...

Kontrakt med BW Offshore på nød generator modul

Kontrakt med BW Offshore på nød generator modul

Kontrakt med BW Offshore på nød generator modul

GDP har fått kontrakt på levering av ny nød generator modul til BW Offshore.

Modulen skal monteres offshore på FPSO'en "Sendje Berge" som ligger utenfor kysten av Nigeria. Leveransen består av en container modul på 10 x 4 x 5,7 meter med en totalvekt på ca. 35 Tonn. Containeren skal utrustes komplett med et 900 kVA dieselaggregat, ventilasjon, eksossystem, dieselsystem, kjølesystem, nødstrømtavle og annet utstyr. Modulen vil bli testet fullt ut før levering og er klar til bruk med en gang den er montert om bord.

Levering er planlagt i Februar 2014

Les mer...